سه شنبه ٢٩ آبان ١٣٩٧
 • آغاز هفته وحدت مبارک
  آغاز هفته وحدت مبارک

 • فراخوان بیمه "ما" برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو بیمه گذاران
  فراخوان بیمه "ما" برای افزایش سرمایه بیمه بدنه خودرو بیمه گذاران

 • رشد 75 درصدی بیمه های آتش سوزی بیمه "ما"
  رشد 75 درصدی بیمه های آتش سوزی بیمه "ما"

 • برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"
  برای هفتمین سال متوالی؛ کسب سطح یک توانگری مالی توسط بیمه "ما"

 • صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات
  صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات