يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨
 • گردهمایی سراسری مدیران و روسای شعب شرکت بیمه "ما" در سال 98 پایان یافت
  گردهمایی سراسری مدیران و روسای شعب شرکت بیمه "ما" در سال 98 پایان یافت

 • سالروز تاسیس بیمه "ما" گرامی باد
  سالروز تاسیس بیمه "ما" گرامی باد

 • پرداخت زودتر از موعد سود سهام بیمه‌"ما"
  پرداخت زودتر از موعد سود سهام بیمه‌"ما"

 • تحقق 124 درصدی برنامه های بیمه "ما" در سال 98
  تحقق 124 درصدی برنامه های بیمه "ما" در سال 98

 • روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت
  روند رو به رشد بیمه "ما" در هشتمین سال فعالیت

 • استقرار تیم های سیار ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه "ما"
  استقرار تیم های سیار ارزیابی و پرداخت خسارت بیمه "ما"

 • تصویب سود 280 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"
  تصویب سود 280 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"

 • تحقق سود 440 ریالی بیمه "ما"
  تحقق سود 440 ریالی بیمه "ما"

 • ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"
  ادامه فعالیت های آموزشی بیمه "ما"

 • دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد
  دوازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه آغاز به کار کرد