سه شنبه ٢٣ مهر ١٣٩٨
مدیرعامل

مدیرعامل و عضو هیات مدیره:

حجت بهاری فر

تلفن :

8690 داخلی 1561-1562-1563

 

 

 

حجت بهاری فر- عضو هیات مدیره

 

سوابق شغلی :

 • عضو موظف هیات مدیره و ناظر حوزه فنی بیمه "ما"

 • مدیر امورپشتیبانی شرکت  بیمه ایران

 • مدیر امور اداری شرکت  بیمه ایران

 • مدیر شعبه ممتاز پاسداران شرکت  بیمه ایران

 • رئیس اداره کل فنی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

 • معاون اداری و مالی - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران 

 • رئیس اداره اشخاص - استان آذربایجان شرقی شرکت  بیمه ایران

 • عضو اصلی و تمام وقت هسته گزینش استانداری استان آذربایجان شرقی 

 

سوابق آموزشی :

 • مدرس دانشگاه

 

سوابق تحصیلی :

 • دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت

 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تقویم