چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧
 • تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"
  تصویب سود 225 ریال به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه "ما"

 • امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن ، تجارت و بیمه "ما"
  امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن ، تجارت و بیمه "ما"

 • تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت پارسا ادیب پویا از شرکت سهامی بیمه "ما"
  تقدیر و تشکر مدیرعامل شرکت پارسا ادیب پویا از شرکت سهامی بیمه "ما"

 • صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات
  صنعت بیمه، نوآوری و فناوری اطلاعات

 • به "ما" بپیوندید
  به "ما" بپیوندید