يکشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٥
 • جان باختن شماری از هموطنان در حادثه دردناک و تاسف بار ساختمان پلاسکو را تسلیت عرض می نماییم
  جان باختن شماری از هموطنان در حادثه دردناک و تاسف بار ساختمان پلاسکو را تسلیت عرض می نماییم

 • جشنواره ما همراه شما از یلدا تا نوروز
  جشنواره ما همراه شما از یلدا تا نوروز

 • پرداخت دور دوم خسارات حمله پلنگ ایرانی به روستاییان کشور توسط بیمه "ما" در استان مازندران
  پرداخت دور دوم خسارات حمله پلنگ ایرانی به روستاییان کشور توسط بیمه "ما" در استان مازندران

 • بیمه "ما" نشان برنزین نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور را با حضور رئیس جمهور محترم دریافت کرد
  بیمه "ما" نشان برنزین نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور را با حضور رئیس جمهور محترم دریافت کرد

 • پلنگ ایرانی تحت حمایت بیمه "ما"
  پلنگ ایرانی تحت حمایت بیمه "ما"