پنج شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٦
مدیران

مشاور مدیرعامل و مدیر رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی

اکبر زاهدوند

تلفن:8690 داخلی 1550

مدیر امور مالی

وحید وثوق

تلفن:8690 داخلی 1361

مدیر حقوقی و امور قراردادها

علیرضا غلامیان

تلفن:8690 داخلی 1541


مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری

عباس اسلامی

تلفن:8690 داخلی 1282


مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروز مجیدی

تلفن:8690 داخلی 1240


سرپرست بیمه های اتکایی و روابط بین الملل

احسان همتی

تلفن:8690 داخلی 1155

 مدیر بیمه های مسئولیت

سعید طاهری

تلفن:8690 داخلی 1180


مدیر بازاریابی، فروش،تبلیغات و CRM

امیر رادسعید

تلفن:8690 داخلی 1450

مدیر امور نمایندگان و کارگزاران

غلامرضا مددی

تلفن:8690 داخلی 1220

مدیر امور شعب

امیر شفیعی هنجنی

تلفن:8690 داخلی 1201

مدیر بیمه های مهندسی،خاص و انرژی

جلال کشورسیما

تلفن:8690 داخلی 1120


مدیر بیمه های اتومبیل

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330

مدیر تحقیق و توسعه و داده کاوی

آناهیتا سالاری

تلفن:8690 داخلی 1420

 _fcksavedurl=

مدیر صدور بیمه های درمان، عمر و حوادث گروهی

شمسی چرخچی

تلفن:8690 داخلی 1105

مدیر خسارت بیمه های اشخاص

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

مدیر پشتیبانی و ساختمان

حمیدرضا عطائی

تلفن:8690 داخلی 1301

مدیر بیمه های آتش سوزی

سیدمهران انوری

تلفن:8690 داخلی 1160

مدیرحوزه ریاست

داوود شکری

تلفن:8690 داخلی 1560

سرپرست مدیریت بانک بیمه

فروزان رادمهر

تلفن:8690 داخلی 1000