چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧
مدیران
 

مدیر امور مالی

وحید وثوق

تلفن:8690 داخلی 1361


مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروز مجیدی

تلفن:8690 داخلی 1240

مدیر بیمه های اتومبیل

امیر کهن

تلفن:8690 داخلی 1330

مدیر خسارت بیمه های اشخاص

سید محمدرضا نوربها

تلفن:8690 داخلی 1109

مدیر بیمه های مسئولیت

مصطفی آقارضی

تلفن:8690 داخلی 1180


مدیر بیمه های اتکایی و روابط بین الملل

احسان همتی

تلفن:8690 داخلی 1155

مدیر بیمه های آتش سوزی

سیدمهران انوری

تلفن:8690 داخلی 1160

مدیر پشتیبانی و ساختمان

امیر شفیعی هنجنی

تلفن:8690 داخلی 1301


مدیر امور نمایندگان و کارگزاران

ابوالفضل برخی

تلفن:8690 داخلی 1220

سرپرست مدیریت رسیدگی به شکایات و حسابرسی داخلی

سعید کلوانی

تلفن:8690 داخلی 1230

مدیر روابط عمومی

داود شکری

تلفن:8690 داخلی 1420

مدیر بیمه های مهندسی

مجید نظری

تلفن:8690 داخلی 1120

مدیر حوزه ریاست

سید علیرضا میرعابدینی

تلفن:8690 داخلی 1565

مدیر صدور بیمه های اشخاص

فروزان رادمهر

تلفن: 8690 داخلی 1105

 سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و امور سهام

علیرضا محمدی راد

تلفن:8690 داخلی 1370

سرپرست مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری

وحید مرادی

تلفن:8690 داخلی 1280

 سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه و داده کاوی

بهروز سلیمیان

تلفن:8690 داخلی 1530

رییس مجتمع بانک بیمه

مجید زند کریمی

تلفن:8690 داخلی 1000